KIRKEKLOKKER I DANMARK - En registrant udarbejdet af Hans Nyholm.

Forside

Forord

Vejledning

Kirkeklokker i Danmark, alfabetisk efter kirke/stednavne

Kommentar til oversigten over kirkeklokker i Danmark

KLOKKESTØBERE OG DERES KLOKKER,
kronologisk ordnede

KLOKKESTØBERE,
alfabetisk ordnede

P. S. RUNG-KELLERs KLOKKESTØBER-OVERSIGTER

i

»DANSKE SOGNEKIRKERS KLOKKER OG DERES STØBERE«

1943

__________

 

GIETHUSENE I KØBENHAVN OG HELSINGØR

1588-1613 GELGETER, Borchart,

kgl. Stykkestøber i Kbhvn.s Møntgaard ( 1613)

1614-1619 QUELLICHMEYER,

Hartvig, mulig Gelgeters Broder

1619-1624 BORCHART(SEN), Rudolf

( 1637), mulig Gelgeters Søn

1624-26-1637 FUCHS, Felix ( 1637)

 

1639-1655 DAM, Claus van

(* i Hamborg, 1655)

1655-1669 MEYER, Hans fra Helsingør,

o. 1660 Arbejde efter Rotgiesser

POPP, Hans, Sønnerne Claud og Henrik

o. 1656 Rotgeter JONNICHE, Joachim

o. 1665 LEHMEYER, Hinrich

1673-1691 HART, Ahasverus

Koster van der

( i Amsterdam)

nye Gethus i København

1690-1702 SCHERRENBEIN, Stephan

ved Gethuset?

1692-1702 BENNING, Albert ( i Lybæk)

 

1695-6-1727 HOLTZMANN, Friederich

      1719 indskrænkes Gethuset

 

1727-8-1757  HOLTZMANN, Joh. Barthold

sidste Gethusstøber ( 1757)

(1755 HORNHAVER, Henrik fra Gethuset til »Frederiksværk«, se dette)

 

1601-1615 ENTFELDER, H, W. Kronborg

Giethus

1616-1636 KEMMER, Hans ( 1636)

1636-1655  MEYER, Hans til København

 

Andre Klokkestøbere i København:

 

1708-1752 TESSIEN, Henrik Gros-Rotgeter

fra 1742 ( 1752)

1762-1783 TROSCHELL, Michael

( i Nürnberg)

kgl. Hofklokkestøber (se Gamst)

1774-1806 HERBST, Daniel, Conrad

Hofklokkestøber (lært hos Troschell)

 

 

KLOKKESTØBERE I RANDERS

 

1786 REIMER, Hans

         do.    , Daniel ( 1819)

1819-1826 MEILSTRUP, P. Pedersen

1826-1864        do.    , P. P. og Broderen Jens

1864                do.    , Jacob Hansen

1882         støbtes hos CHRISTENSEN's ENKE, Aarhus, grundl. 1848

 

__________

 

Efter HOLTZMANN:

»FREDERIKSVÆRK«

 

      CLASSEN, Joh. Fr. Grundlægger

                * i Oslo - 1792, fik Statsstøbergage i 1757

      HORNHAVER, Henrik(sen), * i Stockholm - 1764

      HORNHAVER, Joh. Peter, hans Søn, fra 1764 -

      REIFFENSTEIN, Joh. M. Christoffer, Søn af Joh. Martin R. - 1787

      1792 overtaget af Prins CARL af Hessen, senere af Kronprins Frederik Fr. d. VI.

      LÖSCHENKOHL, f. w. (tysk Støbemester) - 1839.

      GAMÉL, Victor C. C. (* 1815-1872 ): 1840-1846 derefter ansat hos GAMST.

      1846 bliver det Statsanstalt.

      KROG, J. G. (norsk) Støbemester 1847-1858.                                   

      HEEGAARD, Anker 1853: A. H.s Etablissement.

      Krog, J. G., Bestyrer 1858-1873 og Støberiet købt af Staten.

      CLEMMENSEN (1880-1882).

      1882: »nu Frederiksberg Jernstøberi« iflg. Nyrop.

      (endnu 1889 som A. H.)

 

__________

 

Efter TROSCHELL:

 

»GAMST«

i København.

 

      GAMST, Hans Christensen, Købmand i Kolding, 1783-1803 .

      Hans Enke som Bestyrer.

      GAMST, J. C., 1803-1813, hans Broder.

      GAMST, Henrik, H. C.s Søn, 1813-1836.

      GAMST, H. & LUND, H. C., hans Søstersøn, 1836-1854.

      GAMST & LUND's Efterfølgere: P. Jos. WINSTRUP og V: C. C. Gamél

                (fra Frederiksværk: 1854-1872 ).

      HELLERUNG, J. E. & HAUBERG, J. C., 1872-1882?

 

 

»LØW«

København.

 

   LØW, B. S., grundlagt 1838-1872.

   LØW, B. S. & Søn fra 1872 (1923: Frode LØW).

 

 

»DE SMITHSKE«

Aalborg.

 

   SØRENSEN, C. F. L., Direktør, Klokkestøberi fra 1887-1926 .

   Klokkestøberiet fortsat af Sørensen, K. T. A. & E. fra 1926-1931 under

   Direktørerne BROE og EGENFELT.

  

 

»BRØNDERSLEV KLOKKESTØBERI«

Brønderslev.

 

   Brdr. SØRENSEN, K. T. A. og E. fra »De Smithske«, Aalborg.

   Fra 1931 i Brønderslev.

 

__________

 

 

 

 

Udsmykning af »Rung-Kellers klokke« i Vor Frelsers kirke på Christianshavn

Støbt i forbindelse med klokkespillets renovering 1981   Udsmykningen tegnet af Poul Nyholm