KIRKEKLOKKER I DANMARK - En registrant udarbejdet af Hans Nyholm.

Forside

Forord

Vejledning

Kirkeklokker i Danmark, alfabetisk efter kirke/stednavne

Kommentar til oversigten over kirkeklokker i Danmark

KLOKKESTØBERE OG DERES KLOKKER,
kronologisk ordnede

KLOKKESTØBERE,
alfabetisk ordnede

P.S. RUNG-KELLERS KLOKKESTØBER-OVERSIGTER fra 1943

 

KLOKKESTØBERE OG FIRMANAVNE

 

KRONOLOGISK ORDNEDE

OG HVER ENKELT STØBERS KLOKKER

 

Den kronologisk ordnede klokkestøberfortegnelse er, med enkelte suppleringer,  overtaget fra Rung-Kellers oversigt sammen med den af Rung-Keller anvendte nummerering af støberne samt Rung-Kellers hjemstedsangivelser. Supplerende klokkestøber-navne er indføjet i den kronologiske rækkefølge, nummereret efter samme princip som anvendt i klokkeregisteret. De samme numre genfindes i den efterfølgende alfabetiske klokkestøberfortegnelse.

For de middelalderlige støberes vedkommende er henvist til omtalen i F. Ulldal: DANMARKS MIDDELALDERLIGE KIRKEKLOKKER.

Hver enkelt støbers klokker er anført med løbenummer. Parentes om et nummer markerer, at den pågældende klokke ikke længere findes i denne gruppe (destrueret eller - i enkelte tilfælde - henført til anden gruppe); kursiveret klokkenummer angiver den største klokke i gruppen.

Den kronologiske liste er opdelt i seks dele jvf. nedenstående markeringer.

 

 ¯ 

  1 -  45: o. 1275 - 1489

  136 - 180:   1665 - 1801

46 -  90: o. 1470 - 1595

  181 - 225:   1802 - 1899

91 - 135:    1595 - 1665

  226 - 254:   1899 - 1992

 

  Klokker uden støberangivelse

 

Løbe-    klokke- KLOKKESTØBER (firmanavn) og virkeområde/hjemsted;

nr.:         årstal:   støberens/støberiets klokker:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  1 o.1275 Martinus (Morten) (Uldall 38-41):

            1037

  2 o.1280 Martinus (Uldall 24-25):

            3898

  3 o.1300 Hermanus  (den  Ældre) (Uldall 23-24):

            1121

  4 o.1350 Magister H. A. (Haquinus?) (Mester Haakon) (Uldall 27-28):

          1005

  5 o.1300 Magister Sveno (Uldall 23):

          3619

  6 1300 Adam (Uldall 34-35):

          2309

  7 o.1329 Paulus (Uldall 26-27), nørrejysk:

1260, 2281, 3612.

  8 o.1340-1410 Nicolaus den Gamle (Colaus) (Uldall 68-71), Mariager?:

          474, 1359, 1385, 2120, 2450, 2528, 2571, 3490, 3504, 3521, 3526.

  9 o.1350 Andreas Lavrencii, Anders Lavrsøn (Uldall 66-68, 70), skånsk?:

          1938, 3232.

  10 o.1350-1375 Olavs Hinrici, Olavs Himric Kege, Olaf Henriksøn Kege

                   (Uldall 35-36, 60-63):

                   367, 898, 952, 968, 1001, 1499, 2066, 2499, 2810, 2849, 2900.

  11     1351 Fridericus (Uldall 25):

                   3734.

  12 o. 1375 Magister Gherard (Uldall 28, 90), holstensk, Lübeck?:

                   275, 2172.

  13    1391-1430 Nicolaus Eskilii (Uldall 162-166):

                   35, 1238, 3214, 3253, 3447

  14     1393 Joris nen Gillis (Uldall 28, 147), flamsk ell. gl. hollandsk:

                   3502

  15     1395 Peter (Uldall 28-29):

                   663.

  16     1397 Magister Petrus (Uldall 147-149), Helsingborg?:

                   1573

  17  o.1400 Olug Jurgensen (Uldall 47, 73-74), nørrejysk?:

                   935, 2537, 3116, 3351, 3482A.

  18    1400-1422 Pether (Uldall 149-154), nord- eller østersøtysk:

                   240, 1482, 2161,  2189,  2621, 2802, 2959, 2990, 3719, 3945.

  19    1406-1418 Daniel og Michiel, Mester Daniel (Uldall 77-78), hollandsk:

                   1034, 1397, 2519?.

  20     1411 Hans Bonstede (Uldall 78), Magdeburg?:

                   1116.

  21     1418 “h-i” (Uldall 79) :

                   285.

  22    1419-1479 Petrus de Randrusia (Magister Petrus Johannis) og efterfølger

                   (Uldall 136, 154-160, 160-162, 195), Randers:

166, 942, 1119, 1225, 1257, 1367, 1590, 1905, 2562, 2678, 2714, 2925, 2927, 2971, 3687, 3732, 3750, 3778, 3813, 3850.

   23     1425 Nis Eskhel (Uldall 84), nørrejysk.:

                   1102

  24    1425-1468 Hinricus Nicolai (Uldall 81-84):

                   302, 517, 703, 1510, 2247, 3058, 3758, 3843.

  25    1433-o.1450 Hans Ghyse (Uldall 177-180), tysk:

                   3228, 3384.

  26    1435-1444   Kort (Uldall 166-171), hollandsk?:

                   619, 1395, 1466, 2505, 2775, 2850, 3349, 3423.

  26A  1424 Mester Cort (Uldall 79-80):

                   2979.

  27     1436 Hinrik Dobbran (Uldall 86-90), Cistercienser, Mecklenburg-Schwerin?:

                   2455.

  28    1439-1443 Mester (Magister) Herman fra Lund (Uldall 172-176), Lund:

                   2822, 3134.

  29    1440-1477 Johannes Nicolai, Nicolai Jes (Uldall 86-90):

                   158, 225, 1036, 1144, 1432, 2170, 2274, 2463, 2931, 3314.

  30    1444-1514 Klaves (Uldall 292-298):

                   514, 1022, 1167, 1388, 2407, 2546, 2901, 3122, 3264, 3552, 3646, 3829.

  31  o.1450 Jacob Jode, Yacob Yode (Uldall 180-184), Stralsund:

                   748, 2145?, 2774?, 2809.

  32  o.1450 “P. L. P.” (Uldall 141-146), Ålborg?:

50, 1118, 1130, 1196, 1271, 1393, 1423, 1565, 1904, 2789, 3018, 3257, 3294, 3453, 3510, 3693, 3695?, 3699, 3702, 3838.

  32A  1453 “A” (Uldall 171):

                   29.

  33    1457-1469 Petrus I (sammen med “i”), (Uldall 90-92):

                   320, 386, 730, 3378, 3683.

  34    1458-1475 Johannes Hinrici (Uldall 184-187, 188)   :

                   54?, 1256, 2651?, 2863.

  35     1462 Magister Laurinsius (Uldall 176-177), skånsk:

                   2070.

  36     1463 Johannes (Uldall 90), nørrejysk:

                   3132.

  37    1463-1490 Herman (Uldall 190-195), gl. hollandsk:

                   150, 3532.

  38    1466-1499   Oluf Kegge (=45) og Johannes Pavli (=46) (Uldall 211-215):

                   634, 1988, 2196, 2207, 2741, 3290, 3363, 3415, 3454, 3844.

  39    1470-1490 Johannes Petri i Slagelse (Jes Smid) (Uldall 195-200):

                   96, 827, 1019, 1069, 1860, 3310, 3489.

  40     1472 Bertolt Meier (Uldall 298-299), sønderjysk:

                   1618.

  41  o.1475 Jasper (Uldall 93-95), sønderjysk.:

                   3352.

  42     1477 Peter Ehling (=43?) (Uldall 221), Flensborg?:

                   38.

  43    1475-1512  Peter Hanssen i Flensborg (Uldall 221-237):

114, 286, 478, 492, 664, 1107, 1115, 1139, 1188, 1579, 1612, 1930, 1937, 2059, 2098, 2235, 2265, 2330, 2339, 2397, 2461, 2633, 2745, 2778, 2877, 2938, 2940, 3156, 3157, 3276, 3311, 3594, 3681.

  44    1485-1501     Per Lausen (Uldall 95-97):

                   1615, 2239, 3133.

  45    1489-1523   Oluf Kegge (Uldall 200-208), sjællandsk?:

                   203, 485, 623, 727, 1344, 1507, 1852, 1887, 1947, 2160, 3028, 3221, 3617.