KIRKEKLOKKER I DANMARK - En registrant udarbejdet af Hans Nyholm.

Forside

Forord

Kirkeklokker i Danmark, alfabetisk efter kirke/stednavne

Kommentar til oversigten over kirkeklokker i Danmark

KLOKKESTØBERE OG DERES KLOKKER,
kronologisk ordnede

KLOKKESTØBERE,
alfabetisk ordnede

P.S. RUNG-KELLERS KLOKKESTØBER-OVERSIGTER fra 1943

VEJLEDNING

Klokkefortegnelsen er ifølge oplægget ordnet alfabetisk efter kirke(sogne-) eller stednavne. Til brug ved henvisninger etc. er klokkerne fortløbende nummereret, og af hensyn bl.a. til de brugere af registranten, som i deres arbejde anvender første udgaves nummerering er denne bibeholdt og videreført. - I den forbindelse må det af indlysende grunde anbefales, at indplacering af nye klokker ved ajourføring af registranten fremover administreres alene af en enkelt instans, mest praktisk af den til enhver tid fungerende kirkeministerielle klokkekonsulent.

Hver klokke forekommer i princippet kun ét sted i fortegnelsen, dog med enkelte undtagelser som fx. vedrørende klokker, som er flyttet fra én kirke til en anden. Hvor klokker findes samlet under et bysamfunds navn har det for ikke-lokalorienterede undertiden vist sig vanskeligt at finde et kirkenavn, der skal søges i disse områder, og der er derfor i den alfabetiske rækkefølge indføjet henvisning til enkelte af disse kirkenavne. Til yderligere hjælp findes på næste side en alfabetisk fortegnelse med sidehenvisninger over de aktuelle byer og kommuner. I nødsfald kan fx. kirkeregisteret i “De danske kirker”, bd. 20, være en hjælp i eftersøgningen af en bestemt kirke.

Hvor slagtonen er oplyst, men hvor denne afviger væsentlig fra en skalatone i kammertonehøjde (a1 = 435 eller 440 Hz) er afvigelsen opgivet i % af halvtonen, eller tonenavnet er sat i parentes. Afledede tonenavne er, for at undgå misforståelser, uanset den musikalske sammenhæng konsekvent opgivet som forhøjelser.

Som nævnt er princippet for klokkernes nummerering overtaget fra første udgave, herunder også den praksis, at nytilkomne klokker indordnes i den alfabetiske rækkefølge med et nummer, efterfulgt af et bogstav. Det samme gælder nummereringen af klokkestøberne.

Bogstaverne anvendes i alfabetisk orden, således at sidst tilkomne klokke får næste bogstav i alfabetet. Systemet er entydigt, men indebærer, at flere kirker undertiden må deles om samme nummer, og at bogstav-tilføjelserne følger klokkernes kronologi (og ikke alfabetet). Derfor kan eksempelvis "C" komme før "A" og "B"