KIRKEKLOKKER I DANMARK - En registrant udarbejdet af Hans Nyholm.

Forside

Forord

Vejledning

Kirkeklokker i Danmark, alfabetisk efter kirke/stednavne

Kommentar til oversigten over kirkeklokker i Danmark

KLOKKESTØBERE OG DERES KLOKKER,
kronologisk ordnede

KLOKKESTØBERE,
alfabetisk ordnede

P.S. RUNG-KELLERS KLOKKESTØBER-OVERSIGTER fra 1943

 

KLOKKESTØBERE OG FIRMANAVNE

 

KRONOLOGISK ORDNEDE

OG HVER ENKELT STØBERS KLOKKER

 

Den kronologisk ordnede klokkestøberfortegnelse er, med enkelte suppleringer,  overtaget fra Rung-Kellers oversigt sammen med den af Rung-Keller anvendte nummerering af støberne samt Rung-Kellers hjemstedsangivelser. Supplerende klokkestøber-navne er indføjet i den kronologiske rækkefølge, nummereret efter samme princip som anvendt i klokkeregisteret. De samme numre genfindes i den efterfølgende alfabetiske klokkestøberfortegnelse.

For de middelalderlige støberes vedkommende er henvist til omtalen i F. Ulldal: DANMARKS MIDDELALDERLIGE KIRKEKLOKKER.

Hver enkelt støbers klokker er anført med løbenummer. Parentes om et nummer markerer, at den pågældende klokke ikke længere findes i denne gruppe (destrueret eller - i enkelte tilfælde - henført til anden gruppe); kursiveret klokkenummer angiver den største klokke i gruppen.

Den kronologiske liste er opdelt i seks dele jvf. nedenstående markeringer.

 

 ¯ 

  1 -  45: o. 1275 - 1489

  136 - 180:   1665 - 1801

46 -  90: o. 1470 - 1595

  181 - 225:   1802 - 1899

91 - 135:    1595 - 1665

  226 - 254:   1899 - 1992

 

  Klokker uden støberangivelse

 

Løbe-    klokke- KLOKKESTØBER (firmanavn) og virkeområde/hjemsted;

nr.:         årstal:   støberens/støberiets klokker:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  91    1595-1609 Albrecht Huve, Stralsund.:

                   3027, 3812.

  91A  1621 Hans Huve :

                   2037.

  92    1574-1646 Michel (Michael) Westphal, Rostock:

                  69, 442, 443, 539, 823, 1190, 1481, 1994, 2169, 2227, 2228, 2229?, 2338, 3026, 3147,  3219, 3523, 3684.

  93     1596 Claus Bincke:

                   3507.

  94     1599 Dirick Borstelmann, Hamborg.:

                   1245.

  95    1599-1620 Melchior Lucas, Husum:

                   495, 2141, 2454, 3381, 3834.

  96     1600 Josd Bodeker, Hawelberg i Brandenburg:

                   1490.

  97    1600-1610 Reinhold Benninck (Benning):

                   333, 822, 1473, 2047, 2198, 3088, 3175.

  98    1603-1611  Hans Siop (Hans Pop), København (Pilestræde):

                   661, 2186, 3503, 3740.

  99    1600-1616 Adam Nielsen, Kolding:

                   15, 308, 1266, 1550, 1553, 2436, 2693, 3247, 3469.

100    1601-1625    Rolf Borkart(sen), Rudolf Borchart(sen), København:

                  379, 399, 770, 1147, 1441,1566, 1624, 2644, 2646, 2664, 2742, 2799, 2873, 3413, 3529, 3530, 3764.

101    1603 Heinrich Husanus (Statsråd), »auf Tessin«:

                   2121.

102    1577-1515 Hermann Meyer (Meier):

                   949, 1222, 1884.

102A  1612 Berent Køler:

                   209.

103    1613-1644 Berent (Berendt) Bodemann, Lübeck:

                   161, 164, 812, 2252, 3272, 3358, 3368.

103A  1614 Hans Wolff Entfelder, Kronborg:

                   3408.

104    1615-1644 Tonnies Weiss & Georg Wolf , Nerenberg bei Hamborg:

1347, 2598, 2798, 3506.

105    1615-1619 Hartvig Quellichmeyer, København:

44, 49, 476, 636, 657, 667, 722, 924, 951, 1309, 1412, 1433, 1571, 1714, 1915, 1941, 2067, 2609, 2840, 2853, 3030, 3398, 3708.

106    1615-1640  Peter (og Lucas) Melchiors(en), Husum:

                   393, 1468, 2075, 2165, 2351, 3385.

107             A., C. og C. Kleimann, Lübeck:

   a)     1615-1684 Arent Kleimann (M. & Arent Kleimann):

                    570, 675, 798, 1438, 1534, 1873, 1911, (2530A), 2634, 2793, 3713, 3739, 3807, 3808.

   b)     1636 Cordt Kleimann:

                   3728.

   c)     1687 Arnold Kleimann:

                   608.

   d)     1698-1717 Conrad Kleimann:

                   672, 830, 1363, 1993, 2026, 2488, 2605, 3186, 3187, 3261, 3704, 3951, 3952.

108     1616-1630  Hans Kemmer, Kronborg:

                   74, 1020, 1027, 1084, 1322, 1488, 1498, 2200, 2360, 3173, 3404, 3592, 3773.

109             Claus Asmussen og sønner, Husum:

   a)    1677-1702 Claus Asmussen: (værkstedet identisk med  nr. 145)

                   94, 197, 256, 257, 2015, 3090, 3302, 3362, 3380, 3438.

   b)    1709-1723 Johan Asmussen:

                   137, 304, 384, 2586.

   c)     1727 Asmus Asmussen:

                   247, 2548. 

109A o.1620 Hans Nyesel:

                   258.

110    1624 M. M. W. (= Westphal, 92), Rostock:

                   833

111    1626-1637   Felix Fuchs, København:

26, 220, 446, 719, 723, 734, 790, 902, 1237, 1314, 1326, 1356, 1413, 1502, 1505,, 1508, 1601, 1912, 2029, 2109, 2147, 2359, 2402, 2442, 2545, 2823, 2824, 3012. 3081, 3110, 3202, 3275, 3339, 3354, 3752, 3795.

112    1637-1649 François Voillardi (og Jørgen Hansen):

                   152, 1129, 1323, 1439, 1440, 2043, 3558.

113     1631 Magnus Brevtelli: formodentlig identisk med 115

                   1868.

114     1631 Medardus Gesius

                   2968.

115    1631-1637 F. & M.  Bentelli = F. Rackle og M. Vovllemot: formodentlig identisk med 113

                     90,  3706.

116    1633-1653 Antoni Wiese, Lübeck:

                   2162, 2744, 3370, 3473.

117     1635 Peter van Trier (og Johann Philippsen):

                   3624.

118     1636 Jürgen Wulf:

                   176.

119     1636 Cinutus Olai (Knud Olsen):

                   3512.

120    1636-1663 Jørgen Hansen, Århus; Kalundborg, Slagelse?:

                   556, 1158, 1487, 1604, 1607, 2230, 2928, 3043, 3252, 3505, 3588, 3608.

121    1636-1665 Baltzer Melchior , Flensborg, Ålborg:

                  292, 359, 440, 1073, 1997, 2099, 2153, 2164, 2552, 2635, 2988, 3089, 3236, 3375, 3547, 3947.

121A  1637 François Rackle, Michel Vovllemot (=Mikel Lotharigos?) og (muligvis)

                   François Voillard, alle fra Lothringen:

                   107, 501, 561, 2423.

122    1637-1665  Hans Meyer, Helsingør - København:

                   174, 622, 820, 862, 1185, 1588, 1918, 2864, 3034, 3790.

123    1639-1655 Claus van Dam (m.fl.?), København; Hanborg?:

129, 405, 480, 709, 800, 801, 802, 863, 984, 1006, 1025, 1087, 1321, 1325, 1348, 1379, 1380, 1842, 2168, 2394, 2541, 2602, 2606, 2807, 2973, 3002, 3296, 3420, 3531, 3541, 757, 3805.

124    1640 M. H. A.:

                   2880.

125    1640-1653 Lauritz Jensen, Bellinge:

                   274, 643, 660, 2051, 2253, 3369.

126    1641 Z. R. (?):

                   745.

126A  1641 Claus V. = Claude Voillard:

                   1071, 1871.

127     1642 M. C. V(oillardi?) = Michel Vovllemot:

                   1286, 3682.

128     1642 Hans Pichmann:

                   3475.

129     1651 Niels Mortensen:

                   2898.

130     1651 Jørgen Klokkestøber:

                   1500.

131     1652 J. & L. Bertelsen (Kirkeværger!- næppe støbere):

                   3265.

132     1653 Johannis Laurentius (Johannes Lauritsen), Odense:

                   1518, 2708.

133             (= 120)

134     1657 Joachim Jonniche, København:

                   1506.

135    1665-1666  Hans (ell. Johs.) Hynemoder, (Johannes Hönnemörder), Lübeck:

                   854, 2957.