KIRKEKLOKKER I DANMARK - En registrant udarbejdet af Hans Nyholm.

Forside

Forord

Vejledning

Kirkeklokker i Danmark, alfabetisk efter kirke/stednavne

Kommentar til oversigten over kirkeklokker i Danmark

KLOKKESTØBERE OG DERES KLOKKER,
kronologisk ordnede

KLOKKESTØBERE,
alfabetisk ordnede

P.S. RUNG-KELLERS KLOKKESTØBER-OVERSIGTER fra 1943

 

KLOKKESTØBERE OG FIRMANAVNE

 

KRONOLOGISK ORDNEDE

OG HVER ENKELT STØBERS KLOKKER

 

Den kronologisk ordnede klokkestøberfortegnelse er, med enkelte suppleringer,  overtaget fra Rung-Kellers oversigt sammen med den af Rung-Keller anvendte nummerering af støberne samt Rung-Kellers hjemstedsangivelser. Supplerende klokkestøber-navne er indføjet i den kronologiske rækkefølge, nummereret efter samme princip som anvendt i klokkeregisteret. De samme numre genfindes i den efterfølgende alfabetiske klokkestøberfortegnelse.

For de middelalderlige støberes vedkommende er henvist til omtalen i F. Ulldal: DANMARKS MIDDELALDERLIGE KIRKEKLOKKER.

Hver enkelt støbers klokker er anført med løbenummer. Parentes om et nummer markerer, at den pågældende klokke ikke længere findes i denne gruppe (destrueret eller - i enkelte tilfælde - henført til anden gruppe); kursiveret klokkenummer angiver den største klokke i gruppen.

Den kronologiske liste er opdelt i seks dele jvf. nedenstående markeringer.

 

 ¯ 

  1 -  45: o. 1275 - 1489

136 - 180:   1665 - 1801

46 -  90: o. 1470 - 1595

181 - 225:   1802 - 1899

91 - 135:    1595 - 1665

226 - 254:   1899 - 1992

 

Klokker uden støberangivelse

 

Løbe-    klokke- KLOKKESTØBER (firmanavn) og virkeområde/hjemsted;

nr.:         årstal:   støberens/støberiets klokker:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

136    1665-1688 Nicolai Jürgen, Kalundborg:

                   212, 1298, 1913, 2055, 2553, 2832.

137    1667-1670 Hinrich Lehmeyer, København:

                   27, 2148, 3045.

137A  1672 Claus Melchior:

                   3631.

137B  1677 I. M.:

                   2310.

138    1678-1692 Ahasverus Koster van der Hart, Amsterdam - København:

                   34, 771, 1539, 2144, 2851, 3332,  3333, 3621.

139    1679-1700 Rudolph Melchior, Ålborg:

                   491, 953, 1523, 1898, 1936, 2269, 3237, 3782, 3859.

140    1682 Friderich Meyer:

                   1906.

140A  1688 Otto Strufe, Hamborg:

                   3180.

141    1691-1694 Jacob Jeremisen:

                   1491, 1940, 2188, 3486.

142    1692  H. Søffrensen Cron, Odense:

                   3747.

143    1697-1705 Steffen (Stephan) Scherrenbein, København:

                   32, 123, 679, 1426, 1544, 2024, 2112, 2244, 2404, 3128, 3407, 3769.

144    1697-1726 Friderich Holtzmann, København:

14, 60, 147, 241, 281, 329, 361, 385, 465, 488, 565, 566, 580, ´581, 772, 791, 792, 805, 924, 972, 1007, 1008, 1035, 1067, 1159, 1313, 1335, 1489, 1493, 1577, 1589, 1621, 1851, 1956, 2133, 2149, 2174, 2175, 2434, 2453, 2489, 2506, 2557, 2661, 2746A, 2857, 2858, 2939, 2998, 2999, 3117, 3129, 3151, 3172, 3183, 3201, 3203, 3629, 3650, 3668, 3766, 3803, 3806.

 145   1698-1701 Nicolai (& Claus) Erasmi, Husum: (værkstedet identisk med nr. 109a)

                   189, 2080.

146             1698-1701 P. C. Geiger, Husum:

                   99, 614, 3281.

147    1699 Peter Bensen, Halmstad:

                   1193.

147A 1701 Lucas Rudolphsen Melchior, Ålborg:

                   3676.

148   1701-1703 Kuhl & Gradener:

                   948, 1535, 2183, 2387, 2975.

149    1708 Peter Lytzen:

                   985.

150    1708-1750 Henrik Tessien, København:

117, 157, 252, 278, 419, 639, 702, 853, 855, 921, 1201, 1848, 2366, 2729, 2825, 2885, 3004, 3060, 3143, 3171, 3330.

151    1710 Friderich Kesler:

                   2464A

152    1705-1712   Chr. Meyer (Meier), Hamborg:

                   631, 868, 2257.

153    1710-1730    Jan Albert de Grave, Amsterdam:

                   3073, 3492.

154    1713-1744 Lorenz (Laurenz) Strahlborn, Lübeck:

                   68, 231B, 569, 574, 909, 1390, 2073, 2074, 2083, 2424, 2645, 3193, 3301, 3356, 3675.

155    1725-1768 Johan Heinrich (Johann Hinrich) Armowitz, Lübeck, Husum:

                   36, 70, 139, 149, 407, 792A, 836, 882A, 905, 996, 1398, 1436, 2167, 2447, 2563, 2784, 3634.

156     1726 Hermann Gerhardt Behrens, Hamborg:

                   3679.

157     1728 Johann Valentin Müller, Hanborg:

                   2470.

158    1728-1771 Caspar Kønig, (Danzig-) Viborg:

81, 87, 307, 471, 524, 546, 724, 769, 829, 1017, 1092, 1114, 1167A, 1199, 1235, 1288, 1303, 1460, 1537, 1897, 1924, 1958, 2131, 2422, 2465, 2471, 2504, 2619, 2647, 2653, 2707, 2718, 3225, 3424, 3444, 3565, 3566, 3567, 3571, 3572, 3638, 3691, 3762, 3894, 3938.

159    1726-1754 Johan Barthold Holtzmann, København:

33, 43, 45, 111, 142, 263, 325, 327, 339, 418, 430, 431, 626, 678, 708, 821, 837, 842, 936, 1088, 1191, 1295?, 1306, 1336, 1428, 1627, 1662, 1713, 1800, 1801, 1802, 1803, 1907, 1920, 2076, 2077,  2115, 2116, 2219, 2306B, 2374, 2390, 2549, 2903, 2955, 2956, 3029, 3092, 3243, 3377, 3409, 3440, 3610, 3733, 3753.

160    1745-1748 Diederich Strahlborn, Lübeck:

                   2033, 2050, 3041, 3720.

161    1747 Jacob Rendler, Kristiansand, Århus:

                   356, 1282, 3881.

161A  1749 P. F.:

                   3842.

162    1752-1809 J. A. & J. N. Bieber, Hamborg:

                  343, 641, 1319, 2458, 3543.

163    1755-1782 Michael Carl Troschell, Nürnberg-København:

6, 78, 119, 160, 177, 217, 420, 422, 434, 436, 550, 555, 633, 705, 747, 873, 918, 937, 1018, 1089, 1090, 1216, 1249, 1329, 1361, 1402, 1415, 1569, 1593, 1603, 1663, 1664, 1665, 1760A, 1841, 1867, 1886, 1943, 2107, 2218, 2221, 2237, 2262, 2282, 2306A, 2522, 2539, 2654, 2665, 2682, 2794, 2899, 3024, 3057, 3148, 3159, 3209, 3258, 3274, 3523B, 3710, 3712, 3746, 3796, 3900.

164    1757 Pieter Seest, Amsterdam:

                   2795

164A o.1767-1776  Joan Nicolaus Derck junior, Hoorn (Holland):

                   1274A

165             Hornhaver, (Stockholm,) Frederiksværk:

   a)    1758-1766 Henrich Hornhaver (den ældre):

                   611, 2280, 3738.

   b)    1798-1802 Johan Peter Hornhaver:

                   610, 3821.

   c)    1801 Henrich Hornhaver (den yngre):

                   3498.

   d)    1823-1830 Søren Hansen Hornhaver:

                   716, 1062, 1063, 1849,  3616.

166    1759-1776 Johan Martin Reiffenstein (J. M. R.), København:

                   277, 1292, 3273, 3811.

166A  1767 Leitze:

                   2311.

167    1767-1783 Johann David Kriesche, Eckernförde:

                   104, 105, 300, 618, 1971, 3040, 3657A.

168    1774 Johann Casper Meyer:

                   3442.

169     1774 Christian Helming:

                   2603.

170   1783-1817 Daniel (og?) Henrich Reimer, Peter Reimer, Randers:

740, 744, 794, 1895, 2103, 2296, 2424A, 2452, 2535, 2716, 2765, 3059, 3160, 3269, 3461, 3659, 3751, 3815.

171    1774-1870 J. B. Chr. og Jac. Fr. Beseler, Rendsborg:

                     71, 138, 508, 831, 983, 1583, 2009, 2042, 2349, 2457, 2568, 2587, 2875, 2993, 2994, 3185, 3604, 3810.

172    1776-1786 “Frederiksværk”:

                    978, 1261,1386, 2181, 2622.

                   (se også støberne: 165, 187, 187A, 188, 193, 198, 207)

173             (= 163?)

174     1780 Johan Jacob Mårtensson, Stockholm:

                   2564.

175     1780 Gerrit Bakker, Rotterdam:

                   2706.

176    1783-1799 Daniel Conrad Herbst, København:

141, 280, 350, 520, 544, 645, 712, 838, 934, 973, 999, 1070, 1072, 1097, 1389, 1447, 1448, 1694, 2197, 2250, 2933, 2983, 3255, 3268, 3331, 3589, 3593, 3611, 3744.

177    1786-1833 Johan Gotlieb og F. C. og J. J. Ritzmann, København:

                   528, 963, 1442, 1691, 2122, 2604, 3007, 3278, 3743.

178    1790 J. G. W. Landré, Lübeck:

                   1226.

179    1790-1803  Hans Christensen Gamst, København:

                  1093, 1160, 1614, 2039, 2329, 2599, 3010, 3056, 3066, 3109, 3220, 3277, 3353, 3485, 3494, 3514, 3780.

179A  1805-1809 Johannes Chr. Gamst, København:

                   2111, 2739, 3170.

180    1801-1807 P. Petersen, København:

                  57, 469, 637, 824, 1354, 1358, 1472, 2053, 2779, 2918, 3077, 3078, 3119, 3450.