KIRKEKLOKKER I DANMARK - En registrant udarbejdet af Hans Nyholm.

Forside

Forord

Vejledning

Kirkeklokker i Danmark, alfabetisk efter kirke/stednavne

Kommentar til oversigten over kirkeklokker i Danmark

KLOKKESTØBERE OG DERES KLOKKER,
kronologisk ordnede

KLOKKESTØBERE,
alfabetisk ordnede

P.S. RUNG-KELLERS KLOKKESTØBER-OVERSIGTER fra 1943

 

KLOKKESTØBERE OG FIRMANAVNE

 

KRONOLOGISK ORDNEDE

OG HVER ENKELT STØBERS KLOKKER

 

Den kronologisk ordnede klokkestøberfortegnelse er, med enkelte suppleringer,  overtaget fra Rung-Kellers oversigt sammen med den af Rung-Keller anvendte nummerering af støberne samt Rung-Kellers hjemstedsangivelser. Supplerende klokkestøber-navne er indføjet i den kronologiske rækkefølge, nummereret efter samme princip som anvendt i klokkeregisteret. De samme numre genfindes i den efterfølgende alfabetiske klokkestøberfortegnelse.

For de middelalderlige støberes vedkommende er henvist til omtalen i F. Ulldal: DANMARKS MIDDELALDERLIGE KIRKEKLOKKER.

Hver enkelt støbers klokker er anført med løbenummer. Parentes om et nummer markerer, at den pågældende klokke ikke længere findes i denne gruppe (destrueret eller - i enkelte tilfælde - henført til anden gruppe); kursiveret klokkenummer angiver den største klokke i gruppen.

Den kronologiske liste er opdelt i seks dele jvf. nedenstående markeringer.

 

 ¯ 

  1 -  45: o. 1275 - 1489

  136 - 180:   1665 - 1801

46 -  90: o. 1470 - 1595

  181 - 225:   1802 - 1899

91 - 135:    1595 - 1665

  226 - 254:   1899 - 1992

 

  Klokker uden støberangivelse

 

Løbe-    klokke- KLOKKESTØBER (firmanavn) og virkeområde/hjemsted;

nr.:         årstal:   støberens/støberiets klokker:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

   46  o.1470-1494 Johannes Pavli, Jens Povlsen (Uldall 209-211):

                   616, 2396, 2814A?

  46A  1493 “p  l” (Uldall 97-98):

                   3897.

  47  o.1500 M. Heerman Loots (Uldall 300-301), hollandsk:

                   521.

  48  o.1500-1507 Povel Gridstober i Melfaredid, Povl Grydestøber i Middelfart:

                   (Uldall 115-119):

                   670, 846, 2766, 2788, 2991.

  49  o.1500-1513 Albertus Pauli (Uldall 119):

                   73, 507, 642, 875, 1110.

  50    1500-1516  Sven Anderssen (Uldall 239-241), nørrejysk:

                   98, 1324, 1570, 3556, 3667.

  51  o.1500-1526 Lavres Hansen, “I” (Uldall 271-274), Slagelse:

                   24, 25, 516, 644, 704, 781, 841, 1462, 2284, 2370, 2493, 2735, 2808, 3622.

  52     1500 Matias (Uldall 113-115), skånsk?:

                   2890.

  53    1501-1506 Olaus Benedicti (Uldall 111-112), sjællandsk:

                   789, 1429, 3488.

  54    1500-1525 .....Munsson og en anden, unævnt støber (Uldall 215-220), fynsk:

                   28, 468, 549, 1054, 2555, 2909, 3560.

  55    1503 Gerhardus de Wou (den Ældre) (Uldall 241-242), nederlandsk:

                   706.                                                 

  56    1504 Arnoldus de Wou (Arnt van Wou), (Uldall 242-243), nederlandsk:

                   656.

  57     1505 Per Tidichsøn (Uldall 121) :

                   3896.

  58    1505-1508  Hans Jensen (Uldall 238-239), sjællandsk:

                   398, 1024, 1417, 2511.

  59    1508-1537 Hinricus de Campen (den Ældre) (Uldall 249-254), Lübeck:

                   214, 2204, 2986, 3410.

  60    1511-1522 Johannes Fastenowe (Uldall 242, 254-269), København eller Malmø:

83, 551, 807, 1026, 1264, 1304, 1308, 1485, 1575, 1856, 1917, 2395, 2508, 2510, 2527, 2734, 2790, 2830, 2984, 3011, 3036, 3591.

  61    1513 Henricus de Borch (Uldall 248-249), Embden?:

                     53

  62    1513 Hinrich van Lupke (Uldall 247-248), hollandsk?:

                   2884.

  63    1516 Mester I M (Uldall 122-123), nørrejysk:

                   3178.

  64     1519 Henric (Uldall 270-271), nederlandsk eller tysk:

                   1515.

  65     1522 Michel Stigeman (Uldall 123-125):

                   1471.

  66    1526-1552 Las Kloockesteber (Uldall 125-127), nordjysk:

                   966, 995, 2113, 2704.

  66A  1537 Hinricus de Campen (den Yngre?) (Uldall 275):

                   3080.

  67    1545 Johan ter Steghe:

                   46.

  67A  1546 F. Mazzen:

                   3788.

  68    1546-1582 Rasmus Lausen (Lauridsen), Ålborg:

                   299, 1021, 1933, 2224, 2995, 3256, 3515, 3792.

  69    1547-1573 Henrich Tram:

                   920, 987, 2287, 2498.

  70    1548-1554 Karsten Middeldorp, Lübeck:

                   97, 2923, 3540.

  71    1549 A. N. V. :

                   365.

  72    1550-1558 Laurids Madsen (Matsen), København:

                   84, 244, 269, 391, 776, 1857, 2814B, 2846, 3009.

  73    1547-1557 Gert (Gerhardt) van Mervelt den Ældre, Flensborg-København:

                   1197, 1479, 2913, 3432, 3493.

  73A 1565-1588 Gert van Mervelt den Yngre, Flensborg-København:

                   369, 666, 1009, 1444, 1919, 2361, 2367, 2468, 2826, 2929, 2972.

  74    1560-1586 Petrus Laurentius :

                   100. 840, 1902, 2095, 2534, 2683, 3223.

  75    1561-1565  Hans Althena:

                   3430, 3433.

  76    1561-1598 Matthias Benninck, Lübeck:

20, 21, 85, 86, 88, 89, 215A, 230, 249, 401, 424, 534, 624 , 713, 779, 869, 1053, 1228, 1255, 1581, 1597, 1602, 1616, 1617A, 1661, 1957, 2020, 2110, 2151, 2340, 2384, 2385, 2386, 2405, 2544, 2833, 2836, 2870, 3075, 3210, 3402, 3518, 3545, 3609, 3848.

  77    1562 Martin Heuwin, fransk:

                   615, 2736.

  78    1566-1616 Michel Dibler, Flensborg  :

                   175, 403, 788, 1117, 1189, 2035, 2350, 2628, 3249, 3315, 3635, 3763.

  79     1570 Heindrick (Heinrich) van Trier, Aachen:

                   1009A.

  80     1571 Hans Klockesteber, Hans Klokkestøber, Sørby.:

                   993, 1858, 1859.

  81     1573 Cort Poppe, København.:

                   232.

  82     1576 Lauris Jensen og Velum Nielsen:

                   3455.

  83     1585 H. M.:

                   2248.

  84     1588 Mester Baltolo Koler:

                   1416.

  85    1588-1611 Borchart Quellichmeyer Gelgeter, København:

125, 153, 192, 199, 224, 353, 370, 390, 475, 489, 522, 542, 554, 563, 640, 720, 729, 825, 870, 906, 970, 1066, 1143, 1198, 1265, 1300, 1301, 1305, 1316, 1317, 1332, 1343, 1414, 1420, 1455, 1503, 1574, 1599, 1892, 1987, 2063, 2106, 2146, 2294, 2365, 2368, 2403, 2518, 2659, 2662, 2750, 2780, 2847, 2905, 2930, 2953, 2961, 3044, 3101, 3130, 3200, 3280, 3298, 3439, 3460, 3587, 3673, 3692, 3707, 3737, 3759, 3942.

  86     1589 Hans van Damme, Bremen?:

                   3654.

  87     1594  A. Burchardo:

                   2509.

  88     1594 M. H. P.:

                   165.

  89     1595 Jones Kramp:

                   1150.

  90    1595-1604  Jens Hansen, sjællandsk - København?:

                   901, 2028, 2307, 3525.