KIRKEKLOKKER I DANMARK - En registrant udarbejdet af Hans Nyholm.

Forside

Forord

Vejledning

Kirkeklokker i Danmark, alfabetisk efter kirke/stednavne

Kommentar til oversigten over kirkeklokker i Danmark

KLOKKESTØBERE OG DERES KLOKKER,
kronologisk ordnede

KLOKKESTØBERE,
alfabetisk ordnede

P.S. RUNG-KELLERS KLOKKESTØBER-OVERSIGTER fra 1943

 

KLOKKESTØBERE OG FIRMANAVNE

 

KRONOLOGISK ORDNEDE

OG HVER ENKELT STØBERS KLOKKER

 

Den kronologisk ordnede klokkestøberfortegnelse er, med enkelte suppleringer,  overtaget fra Rung-Kellers oversigt sammen med den af Rung-Keller anvendte nummerering af støberne samt Rung-Kellers hjemstedsangivelser. Supplerende klokkestøber-navne er indføjet i den kronologiske rækkefølge, nummereret efter samme princip som anvendt i klokkeregisteret. De samme numre genfindes i den efterfølgende alfabetiske klokkestøberfortegnelse.

For de middelalderlige støberes vedkommende er henvist til omtalen i F. Ulldal: DANMARKS MIDDELALDERLIGE KIRKEKLOKKER.

Hver enkelt støbers klokker er anført med løbenummer. Parentes om et nummer markerer, at den pågældende klokke ikke længere findes i denne gruppe (destrueret eller - i enkelte tilfælde - henført til anden gruppe); kursiveret klokkenummer angiver den største klokke i gruppen.

Den kronologiske liste er opdelt i seks dele jvf. nedenstående markeringer.

 

 ¯ 

   1 -  45: o. 1275 - 1489

136 - 180:   1665 - 1801

 46 -  90: o. 1470 - 1595

181 - 225:   1802 - 1899

 91 - 135:    1595 - 1665

226 - 254:   1899 - 1992

 

Klokker uden støberangivelse

 

Løbe-    klokke- KLOKKESTØBER (firmanavn) og virkeområde/hjemsted;

nr.:         årstal:   støberens/støberiets klokker:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

181    1802 Peder Therkelsen:

                   312, 439.

182             Meilstrup, Randers:

   a)    1820-1826 Peder Jensen Meilstrup:

                   306, 335, 371, 928, 1310, 1400, 2363, 3425, 3731, 3786.

   b)    1826 Peder Pedersen Meilstrup   : Ingen bevarede.

   c)    1827-1864 P. P. Meilstrup den Ældre:

16, 75, 136, 163, 380, 408, 473, 573, 613, 638, 658, 851, 923 927, 938, 982, 998, 1061, 1131, 1232, 1259, 1268, 1333, 1338, 1377, 1494, 1495, 1514, 1613, 1903, 1925, 1961, 1991, 2041, 2045, 2105, 2150, 2156, 2456, 2460, 2529, 2620, 2648, 2694, 2754, 2763, 2845, 2871, 2872, 2878, 2926, 3240, 3317, 3360, 3419, 3443, 3468, 3522, 3524, 3568, 3626, 3633, 3641, 3662, 3671, 3797.

   d)    1865-1867  Brdr. Meilstrup:

                   2234, 3451.

   e)    1865-1867) P. P. Meilstrup den Yngre:

                   1109, 2459.

    f)    1878-1888 Jacob Hansen Meilstrup (flere klokker i årene 1878-1888 er støbt hos Frich i Århus):

                    989?, 1526, 1893, 1950, 2040, 2639, 3113, 3142, 3224, 3376, 3674, 3784, 3819.

183    1814-o.1835 J. C. & H. Gamst, København :

48, 112, 154, 162, 185, 186, 205, 213, 233, 245, 254, 260, 270, 316, 321, 326, 345, 406, 410, 428A, 429, 482, 486, 511, 525, 545, 548, 553,  572C, 609,  620, 773, 774, 782, 849, 850, 858, 865, 994, 1068, 1084A, 1152, 1299, 1352, 1353, 1360, 1446, 1462,1464, 1470, 1504, 1509, 1517, 1587, 1596, 1617B, 1626, 1666, 1795, 1796, 1866, 1881, 1935, 1948, 2012, 2062, 2069, 2093, 2179, 2195, 2231, 2240, 2355, 2356, 2392, 2393, 2474, 2475, 2476, 2577, 2600, 2607, 2608, 2638, 2709, 2730, 2804, 2805, 2831, 2852, 2935, 3032, 3033, 3037, 3055, 3124, 3131, 3144, 3174, 3185A, 3222, 3291, 3295, 3318, 3320, 3338, 3348, 3350, 3356, 3365, 3412, 3416, 3417, 3427, 3487, 3519, 3528, 3562, 3577, 3636, 3640, 3701, 3741, 3742, 3765, 3814, 3827, 3847, 3883, 3939, 3944.

184    1835-1837    Carl Frederik Weiss, København, Horsens, Randers:

                   437, 665, 1192, 1218.

185    1835-1843 L. Mortensen, Kerteminde:

                   7, 396, 1475, 2273, 2732, 2952, 3359.

186    1836-1854 H. Gamst & H. C. Lund, København:

128, 210, 340, 351, 360, 487, 503, 572C, 612, 648, 649, 671, 775, 796, 876, 992, 1058,1276, 1293, 1315, 1355, 1357, 1396, 1445, 1463, 1501, 1598, 1606, 1609, 1617, 1622, 1625, 1660, 1881, 1908, 1927, 1944, 1972, 1973, 2002, 2034, 2071, 2072, 2134, 2297, 2429, 2441, (2577), 2630, (2632), 2649, 2727, 2791, 2821, 2835, 2856, 2862?, 2879, 2911, 2920, 2936, 2967, 2982, 3001, 3023, 3031, 3114, 3179, 3184, 3192, 3230, 3270, 3271, 3292, 3414, 3474, 3517, 3563, 3590, 3603, 3649, 3760, 3856.

187    1837   J. Maschmann, Frederiksværk:

                   532

187A  1837 F. W. Löschenkohl, Frederiksværk:

                   1223, 1224.

188    1840-1846 Victor Gamél, Frederiksværk:

                   202, 872, 1000, 1469, 1552, 2278, 2711, 3064, 3065, 3094, 3943.

189    1842 Palm?, København:

190    1844-1893 M. P. Allerup m.fl., Odense:

47, (156), 173, 527, 564, 834, 845, 941, 1055, 1056, 1307, 1403, 1465, 1527, 1586, 1865, (1999), 2246, 2261, 2285, 2308, 2362, 2369, 2383, 2444, 2445, 2558, 2636, 2733, 2910, 2916, 2977, 3279, 3449, 3513, 3578, 3625, 3727, 3802, 3950.

191   1846-1895   Ulrik og Jørgen Stallknecht, Horsens(?):

42, 498, 892, 958, 1217, 1270, 1594, 2124, 2382, 2613, 2690, 2757, 2886, 2944, 3199, 3286, 3396, 3401, 3697, 3736, 3888.

192    1848-1867 B. S. Løw, København:

                   184, 512, 1039, 2353, 3082 3285, 3527.

193    1850- 1888  Hans Jacob Grøgaard Krog, Frederiksværk:

                   59, 668, 718, 1605, 1790, 2220, 2954, 3190, 3244, 3299, 3309, 3366.

194    1851-1902 Christen Christensen og Chr. Christensens Enke, Århus:

148, 207, 334, 382, 413, 470, 960, 1134, 1181, 1182, 1202, 1381, 1942, 2023, 2373, 2376, (2381), 2760, 2801, 2842, 2882, 2887, 2937, 3086, 3087, 3120, 3191, 3197, 3205, 3431, 3463, 3882, 3915.

195   1854-1872 Gamst & Lunds Eftf. (P. J. Winstrup og Victor Gamél), København:

19, 253, (288), 344, 433, 621, 635, 806, 808, 844, 907, 917, 962, 1086, 1133, 1153, 1275, 1454, 1457, 1576, 1578, 1874, 1986, 2031, 2032,  2114, 2117, 2128, 2209, 2298, 2440, 2507, 2538, 2542, 2655, 2720, 2731, 2761, 2803, 2891, 3021, 3061, 3111, 3162, 3267, 3293, 3319, 3321, 3452, 3537, 3550, 3696, 3723, 3754, 3793, 3846.

196   1856-1901 Hellerung & Hauberg (ligeledes Gamst & Lunds Eftf.), København:

151, 279, 578, 743, 852, 1065, 1708, 1709, 1914, 1954, 2108, 2123, 3637, 3709.

197   1861-1901 Bochumer Verein, Westphalen:

9, 10, 18, 23, 31, 76, 103, 134, 208, 211, 239, 271, 294?, 295?, (298), 301, 315, 319, 328, 341, 342, 374, 376, 417, 435, 456, 457, 477, 479, 505, 518, (523), 560, 608A, 694B, 694C 731, (780), 814, 816, 908, 932, 955, 971, 1105, 1138, 1157A, 1174, 1200, 1227, (1239), 1287,1296, (1311), (1312), 1337, 1378, 1383, 1399, 1404, 1419, (1528), (1529), (1530), 1572, (1648), 1695, 1696, (1743), (1744), (1772), (1785), (1786), 1793, 1794, 1798, (1804), (1819), 1853, (1863), 1869, 1876, 1878, 1879, 1899, 1900, 1926, 2014, 2061, 2065, 2088, 2091, 2185, 2304, 2311A, 2331A, 2341A, 2348A, 2357, 2427?, (2428), 2437, 2438, 2595, 2596A, 2597, 2725, 2738, 2781, 2876, 2907, 2908, 2962, 3000, 3003, 3052, 3102, 3188, 3207, 3234, 3306, 3322, 3323, 3348B, 3389, 3445, 3448, 3481B, 3481C, 3501, 3564, 3601, 3618, 3627, 3658, 3670, 3678, 3770, 3772, 3801, 3806A?, 3825, 3839.

198   1862-1894 Anker Heegaard, Frederiksværk:

63, 261, 467, 493, 810, 945, 1074, 1075, 1076, 1077, 1146, 1148, 1244, 1328, 1362, 1516, 1524, 1847, 1850, 2027, 2177, 2601, (2669A), 2759, 2782, (2806A), 3118, 3150, 3155, 3405, 3459, 3884.

198A 1862-1871 C. B. Poulsen, Bandholm:

                   1437?, 3189?.

199    1868 Møller & Jochumsen:

                   3138.

200    1868 A. Wetche:

                   3536.

201    1873-1955 B. Løw & Søn, København:

8, 13, (91), 110, 122, 175A, 187, 191, 201, 226, 235, 262, 330, 331, 349, 358, 381, 395, 449, 558, 576, 579, 579A, 582, 583, 585, 586, 593, 594, 595, 596, 632, 650, 673, 687, 692, 694F, 696, 700, 701, 710, 765, 766, 793, 795, 832, 871, 910, 944, 986, 991, 1033, 1059, 1125, 1186, 1195, 1220, 1252, 1346, 1351, 1406, 1411, 1421, 1477, 1483, 1497, 1512, 1591, 1643, 1657, 1658, 1659, 1668, 1669, 1671, 1672, 1680, 1681, 1700, 1715, 1725, 1733, 1734, 1747, 1748, 1758, 1774, 1775, 1776, (1789), 1797, 1799, 1811, 1812, (1820), 1826, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1840, 1854, 1870, 1880, 1916, 1939, 1959, 1965, 1968, 1969, 2003, 2004, (2013), 2036, 2054, 2094, 2127, 2136, 2137, 2163A, 2205, 2206, (2211), 2213, 2214, 2260, 2312, 2317, 2409, 2410, 2439, 2469, 2478, 2490, 2540, 2572, (2576), 2579, 2588, 2591, 2614, 2627, (2657), 2675, 2695, 2710, 2737, 2758, 2762, 2768, 2806, 2834, 2848, 2866, 2881, 2889, 2917, 2974, 3005, 3019, 3020, 3035, 3042, 3048, 3053, 3054, 3062, 3063, 3079, 3096, 3125, 3241, 3397, 3411, 3481A, 3508, 3511, 3516, 3553, 3569, 3677, 3686, 3698, 3721, 3755, (3756), 3816, 3818, 3858.

202     1874 R. Olsen?

                   (395A)

203     1876 J. F. Nielsen (kirkeværge?):

3658 (støbt af Bochumer Verein!)

204     1858-1926 S. Frich & Eftf.,Århus:

159, 200, 404, 412, 519, 562, 653, 783, 864, 890, 940, 957, 959, (1111) 1124, (1136A),  1154, 1371, 1459, 1522, 1872, 2125, 2135, 2292, 2293, (2406), 2472, (2559?), 2584, 2617, 2618, 2624, 2660, 2681, 2717, 2919, 3006, 3106, 3126, 3137, 3153, 3161, 3282, 3316, 3446, 3458, 3509, 3597, 3599, 3628, 3643, 3732A, 3841A, 3841B, 3899, 3930, (3934).

204A   1876-1877    Carl Rosenlächer, Konstanz?:

                   694A, 1724A, 3346A.

205     1877 J. S. Nødager (kirkeværge?):

                    1926 (støbt af Bochumer Verein!)

206     1878 Brdr. Lund, Bornholm?:

                   2354

 207    1880-1882 Anders Clemmensen, Frederiksværk:

                   1002, 1003, 1004, 2401.

208     1881 J. G. Grosche, Dresden:

                   2491.

209     1881-1927 Gebr. Edelbrock (Petit & Edelbrock), og Eftf.,Gescher, Westphalen:

627, 628, 1548, 1549, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1970, 1970A, 1970B, 2719, 3862A, 3908, 3909, 3910, 3911.

210     1882 Blem & Bidstrup (Bornholms Maskinfabrik), Rønne:

                   2182.

211     1882-1894 Radler & Söhne, Hildesheim:

                   377, 378, 394A, 1340, 1931, 2379, 3071, 3136.

212     1883 Fritz Hamm, Augsburg:

                   1686, 1687, 1688, 1689.

213     1886-1928 Severin van Aerschodt, Louvain?:

                   857, 1009B, 1083, 2163, (3849).

213A   1928 Felix van Aerschodt, Louvain?:

                   3849.

214     1896-1964 De Smithske, Ålborg:

1, 2, 4, 5, 11, 17, 52, 55  56,  61, 64, 93, 95, 113, 121, 124, 140, 146, 183, 194, 195, 204, 206, 223, 227, 231, 231B, 237, 238, 243, 250, 264, 266, 267, 268, 273, 276, 282, 284, 289, 291, 293, 296, 297, 305, 309, 318, 355, 366, 383, 392, 394, 421, 423, 425, 427, 428, (428C),  441, ,464, 496, (502), 509, 515, 526, (530), 531, 536, 537, 567, 575, 584, (587), (588), 593A, 629, 647, 651, 655, 677, 680, 681, 687A, 688, 689, 690, 691, 693, 694, 695, 714, 741, 742, 768, 785, 787, 799, 803, 811, 813, 843, 877, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 888, 889, 891, 893, 912, 922, 929, (930), 931, 948A (= 428C), 950, 956, 964, 967, 969, 974, 976, 977, 981, 1015, 1040, 1042, (1043), 1044, 1045, 1048, 1050, 1078, 1080, 1095, (1098), 1104, 1108, 1120, 1132, 1135, 1141, (1161), 1183, 1184, 1208, 1230, 1272, 1273, 1289, 1320, 1339, 1341A, (1345), (1349), 1364, 1366, 1375, 1387, 1394, 1401, 1410, 1443, 1461, 1467, 1474, 1511, 1532, 1545, 1546, (1558), 1562, 1563, 1610, 1611, 1631, 1632, (1639), 1641, 1654, 1670, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1682, 1683, 1697, 1698, 1699, 1704, 1707, 1723, 1735, 1736, 1737, 1746, 1755, (1756), 1757, 1777, 1778, 1779, 1780, 1807A, 1808, 1809, 1823, 1824, 1825, 1846, 1877, 1896, 1910, 1921, 1932, 1946, 1955, 1960, 1990, 1992, 1996, 2005, 2006, 2007, (2010), 2016, 2017, 2021, 2038, 2052, 2056, 2063A, (2065), 2068, 2082, 2097, 2101, 2129, 2139, 2140, 2173, 2192, 2194, 2208, 2233, 2238, 2241, 2243, 2245, 2270, 2271, 2272, 2288, 2313, 2314, 2315, 2316, (2337A), 2378, 2388, (2411A), 2411B, 2421, 2426, 2432, 2433, 2443, 2446, 2466, 2515A, 2524, 2530, (2570), 2573, 2574, 2575, 2578, (2594), 2656, (2669), 2670, 2672, 2673, 2674, 2676, 2686, 2712, 2746, 2747, 2748, 2751, 2752, 2755, 2811, 2859, 2874, 2893, 2894, 2896, 2914, 2915, 2941, 2943, 2963, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3039, 3049, 3069, 3070, 3091, 3093, 3100, 3115, 3116, 3121, 3127,  3135, 3139, 3146, 3176, 3177, 3181, 3194, 3217, 3218, 3233, 3242, 3260, 3284, 3288, 3303, 3304, 3307, 3312, 3343, 3344, 3367, (3373), 3379, 3386, 3387, 3400, 3418, 3434, 3437, 3457, 3462, 3480, 3483, 3484, 3496, 3538, 3555, 3570, 3581, 3582, 3613, (3614), 3639, 3660, 3661, 3664, 3666, 3677A, 3689, 3705A, 3717, 3729, 3730, 3745, 3781, 3785, 3799, 3804, 3832, 3833, 3851, 3852, 3855, 3857, 3860, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3870, 3871, 3872, 3873, 3877, 3878, 3879, 3890, 3891, 3892, 3901, 3916, 3921, 3922, 3931, 3936, 3937, 3946, 3948, 3949.

215    1890-1891  Brdr. Johansen & Nielsen, Skive:

                   1951, 3251, 3748.

216    1894-1921 Gebr. Ulrich, Laucha a.d. Unstrut:

                   242, (2483).

217    1891- John Taylor & Co.¸ Loughbobrugh:

40, 106, 135, 155, 193, 259, 272, 287, 336, 373, 375, 458, 459, 460, 461, 462, 490, 506, 571, 572, 654A, 684, 738, 749, 763, 764, 797, 866, 903, 975, 979, 1013, 1030, 1031, 1032, 1041, 1046, 1047, 1094, 1113, 1128, 1170, 1175, 1277, 1278, 1294, 1327, 1350, 1368, 1369, 1370, 1373, 1408, 1409, 1430, 1431, 1496, 1568, 1640, 1649, 1673, 1674, 1720, 1721, 1729, 1730, 1731, 1732, 1805, 1806, 1807, 1839, 1843, 1864, 1966, 2000, 2019, 2046, 2058, 2118, 2166, 2178, 2180, 2212, 2215, 2216, 2259, 2289, 2341, 2414, 2415, 2416, 2435, 2501, 2532, 2543, 2580, 2581, 2582, 2583, 2692, 2723, 2740, 2749, 2783, 2812, 2813, 2814, 2837, 2841, 2843, 2844, 2895, 2897, 2912, 2970, 2980, 2981, 3140, 3149, 3163, 3164, 3165, 3166, 3229, 3245, 3246, 3248, 3259, 3308, 3334, 3348A, 3392, 3393, 3441, 3464, 3465, 3466, 3481, 3482, 3535, 3559, 3615, 3645, 3647, 3648, 3651, 3680, 3767, 3774, 3775, 3789, 3791.

217A  1892 P. E. (Edelbrock?):

                   593B.

218    1892-1926 L. Andersen, Århus:

22, (92), 182, 229, 246, 251, 255. 324, 409, 414, (529), 599, 600, 815, 817, 847, 900, 1023, 1101, 1140, 1187, 1236, 1263, 1269, 1302, 1585, 1894, 2096, 2236, 3523A, 2425, 2467, 2792, 3095, 3112, 3152, 3198, 3227, 3238, 3250, 3383, 3467, 3499, 3549, 3600, 3688, 3779, 3876, 3893, 3895, 3940.

219     1894 Kleinwelka, Sachsen:

                   (3289A).

219A   1894 Th. Werner, Artern bei Sangerhausen?:

                   322, 323.

220     1895 A. Larsen (Kirkeværge?) Århus:

                   3227 (støbt af L. Andersen!)

221     1895-1898 A. M. Højer:

                   (500), 1231, 1365, 1374, 2786.

222     1897 »Phønix«, Odense:

                   1057.

223     1897 J. F. Meule, Bockenen:

                   3665.

224    1898-1913 Skive Jernstøberi:

                   411, 662, 1091, 1267, 2001, 2372, 3154, 3761.

225    1899-1932 M. & O. Ohlsson, Lübeck; Ystad:

228, 397, 444, 445, 466, 481, 572A, 572B, 610A, 630, 659, 726, 856, 939, 1095A, 1229, 1284, 1391, 1392, 1486, 1642, 1690, 1692, 1693, 1702, 1703, 1719, 1810, 2049, 2352, 2487, 2533, 2550, 2551, 2596, 2671, 2677, 2677A, 2691, 2700, 2796, 2828, 2829, 2869, 3313, 3653, 3655, 3656, 3657, 3694, 3809, 3831, 3926, 3929.